Zo zet Vitesse videobeelden in om jeugdspelers meer ownership over hun ontwikkeling te geven

In de voetbalacademie van Vitesse wordt veel gewerkt met videobeelden om spelers te helpen in hun ontwikkeling. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat spelers meer ownership krijgen over hun eigen ontwikkeling? Richard van der Lee vertelt hoe ze dat bij Vitesse hebben aangepakt.

 “Vanaf de O13 zijn we er pas mee begonnen om spelers zelf clips te laten maken van hun wedstrijdbeelden”, vertelt Richard. “Meestal werd dat door de trainers of video-analisten gedaan en werden die clips vervolgens gebruikt in teammeetings en individuele gesprekken. Maar we wilden vanuit onze visie op opleiden meer zelfstandigheid creëren bij onze spelers, zodat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling”, legt hij uit. Zo ontstond dus het idee om spelers zelf aan de slag te laten gaan met videobeelden.


“Op die manier creëren we meer draagvlak vanuit de speler om zich te ontwikkelen. Maar ook hun inzicht verbetert, omdat ze de wedstrijden bewuster lezen en analyseren. Als trainers het doen, hoeven spelers minder zelf na te denken en is het ook niet van henzelf, maar meer iets van de trainer. Alles draait om ownership”, vervolgt Richard.


Natuurlijk is de trainer nog altijd erg belangrijk om de ontwikkeling van de spelers verder te sturen. “Als trainers zien we op de achtergrond wat de spelers doen. Daarnaast gebruiken de spelers de beelden voor hun ontwikkeling en als gespreksstof met hun trainer. Het initiatief ligt dus bij de speler, maar de trainer is sturend door vooral veel vragen te stellen. Gedurende de week is er vervolgens voldoende ruimte in het trainingsschema om aan de slag te gaan met de besproken actiepunten”, zo legt Richard uit.


Hoewel het analyseren van wedstrijdbeelden grotendeels is voorbehouden aan BVO’s, heeft Richard ook voldoende tips om meer ownership te creëren voor trainers in het amateurvoetbal: “Communicatie is het toverwoord. Veel trainers denken vanuit teambelang en minder vanuit het individu. Laat spelers zelf eens opschrijven waar ze aan willen werken en gebruik dat als gespreksstof. Of schrijf actiepunten op per wedstrijd, wat wil je speler uit een wedstrijd halen? Als trainer kun je hierin sturen door vragen te stellen. En laat spelers bijvoorbeeld aan elkaar presenteren waarin ze zich willen verbeteren en hang er een concrete doelstelling aan vast. Een leuke werkvorm voor zowel trainers als spelers.”

Terug
  • #voetbal
  • #jeugdspelers
Andere content