Voetbalverenigingen vragen relatief weinig contributie
Voetbalverenigingen vragen relatief weinig contributie

Van een paar tientjes tot 500 euro: contributie van sportverenigingen varieert nogal

Op een hockeyclub betalen kinderen jaarlijks 255 euro, terwijl ze bij een voetbalvereniging minder dan de helft van dat bedrag kwijt zijn. De contributiemonitor toont dat de contributies van sportverenigingen fors uiteenlopen. Ook  binnen sporten zijn de verschillen groot. 

Het Mulier Instituut en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) houden sinds 2016 de contributies van verschillende sporten bij. Een stijging van de verenigingscontributie raakt mensen direct in hun portemonnee en bedreigt de inclusiviteit van sport. Voor sportdeelname zouden geen prijsdrempels mogen bestaan, aldus de onderzoekers.


Hockey en basketbal het duurst, voetbal relatief goedkoop

Bij sommige sporten lijkt die prijsdrempel er wel te zijn. Tot nu toe zijn de contributies van negen sporten onder de loep genomen. Hockey is het duurst. Daar betalen senioren gemiddeld 281 euro per jaar. Junioren moeten 255 euro contributie betalen. Tennis, atletiek en voetbal zijn goedkoper. Bij tennis is dat verschil te verklaren aan een apart bedrag dat voor lessen wordt betaald. De contributieprijs ligt daardoor lager.  


Senioren voetballers betalen gemiddeld nog geen 190 euro per jaar. De junioren gemiddeld 141 euro. Tussen voetbalverenigingen onderling bestaan wel grote verschillen in prijzen. De bedragen lopen uiteen van 50 euro tot 380 euro per jaar. 


Sporten in steden is duurder

In steden is sporten doorgaans duurder. Hoe meer inwoners een gebied heeft, hoe hoger de contributie vaak is. In een krimpregio neemt de gemiddelde contributie juist af. Daarbij gaat het vooral om gebieden in de noordelijke provincies en in Limburg. 


De contributiemonitor met een overzicht van alle negen sporten is hier te downloaden. Terug
Andere content