Niet naar de keeper kijken lijkt de beste strategie bij het nemen van een strafschop
Niet naar de keeper kijken lijkt de beste strategie bij het nemen van een strafschop

Strafschop nemen? Niet naar de keeper kijken!

Voetballers presteren minder goed wanneer ze naar de keeper kijken bij het nemen van een strafschop. De bal wordt vaker in het midden van het doel geschoten, waardoor de keeper deze makkelijker kan stoppen.

Verschillende onderzoeken laten zien dat het kijkgedrag van een speler een grote rol speelt bij het nemen van een strafschop. In een analyse van alle WK's en EK's tussen 1984 en 2012, gepubliceerd in het Journal of Sports Sciences, werd dat nog maar eens bevestigd: wanneer een speler bij het nemen van een penalty naar de keeper keek, werd de bal elf procent vaker door de keeper gestopt.

Afleidingsmanoeuvres 

Ook het gedrag van de keeper had invloed. Een keeper die spelers probeerde af te leiden, kon de bal vaker tegenhouden. Keepers die tijdens een WK of EK afleidingsmanoeuvres uitvoerden, stopten 25,6 procent van de penalty's. Bij keepers die 'gewoon' gedrag vertoonden, werd slechts 13,9 procent van de penalty's gestopt. 

2014: Tim Krul leidt spelers af en stopt twee strafschoppen

De cijfers doen denken aan de befaamde strafschoppenserie van Nederland tegen Chili (2014), waarbij Tim Krul Chileense spelers van de wijs probeerde te brengen door naar ze te roepen en op en neer te springen. Dat had effect: Krul stopte twee strafschoppen. 

'Geconditioneerd om naar de doelman te kijken'

Niet naar de keeper kijken lijkt dus de beste strategie bij het nemen van een strafschop. Toch lijken spelers die neiging moeilijk te kunnen weerstaan. "We zijn van nature geconditioneerd om ons te concentreren op dingen in onze omgeving die we bedreigend vinden, en in een strafschoppenserie is dat de doelman, dus we hebben de neiging om ons op hem te concentreren en zijn bewegingen te volgen", zei psycholoog Greg Wood hierover tegen Reuters.

Wood deed in 2010 onderzoek naar de mate waarop angst spelers beïnvloedt bij penalty shootouts. Uit zijn onderzoek blijkt dat angstige spelers vaker naar de keeper kijken en de bal in de buurt van de keeper schieten. Voor de keeper is het daardoor eenvoudiger om een penalty te stoppen.

Advies: focus op eindpunt

Wat een speler het beste kan doen? Focussen op het punt waar hij de bal wil hebben. "Een speler moet de keeper negeren en kijken naar waar hij de bal gaat schieten", luidde het advies van Wood. Volgens de psycholoog zijn keepers geneigd om zich te concentreren op de bal of de onderste ledenmaten van de nemer, waardoor het weinig risicovol is wanneer een speler naar het potentiële eindpunt kijkt. "Een speler moet zijn ogen gebruiken om de hersenen te voorzien van de juiste informatie voor een goed schot", aldus Woods.

Terug
Andere content