Bij het beoordelen van de coach moet minder aandacht worden besteed aan het scorebord
Bij het beoordelen van de coach moet minder aandacht worden besteed aan het scorebord

Hoe meet je het succes van een coach?

Veel amateurclubs beoordelen de trainer op het aantal gewonnen wedstrijden. Bij jeugdvoetbal zijn die resultaten echter van secundair belang en moet er met andere factoren rekening worden gehouden.

Het is verleidelijk om je als club te laten leiden door de resultaten van de coach. De coach die week na week wint, wordt waarschijnlijk door het gros van de ouders en clubleden geprezen.

 

Beoordelen op winst of verlies is logisch voor coaches die op het hoogste sportniveau functioneren, omdat slechte prestaties op het veld invloed hebben op wat er buiten het veld gebeurt. Topclubs die verlies na verlies lijden, zullen uiteindelijk degraderen en daardoor allerlei inkomsten mislopen. Voor amateurteams geldt dat echter niet. Sterker nog, een te grote nadruk op winnen in plaats van ontwikkelen, is op de lange termijn schadelijk voor de prestaties van jonge sporters.

Plezier, leren en sociale ontwikkeling

De jeugdtrainer in het amateurvoetbal dient zich te focussen op andere elementen, met plezier als belangrijkste element. Als sport niet leuk is, zullen jonge kinderen het snel voor gezien houden. Andere vitale elementen: het verbeteren van de fysieke (voetbal)vaardigheden en de sociale ontwikkeling.

 

Het uiteindelijke doel van de jeugdcoach is ervoor zorgen dat spelers zoveel mogelijk plezier hebben terwijl ze hun vaardigheden verbeteren en aan hun sociale skills werken.

 

Of een coach goed functioneert zouden we daarom op de volgende onderdelen moeten baseren:

  • Plezier – Hebben de spelers zichtbaar plezier? Kijken ze ernaar uit om te spelen?
  • Vriendschappen - Sluiten de spelers vriendschappen binnen het team en met spelers van andere teams?
  • Vaardigheden - Beheersen de spelers een groeiend aantal balvaardigheden? En worden ze geleidelijk aan beter in die vaardigheden?

Betrokkenheid op de lange termijn 

Het functioneren van een coach kan bovendien worden gemeten aan het aantal spelers dat in het nieuwe seizoen terug wil keren bij het team. Veel jongeren haken rond of na de pubertijd af. De coach die de balans vindt tussen ontwikkeling, plezier en resultaat creëert tevreden spelers die op de lange termijn betrokken blijven bij de sport. 

Terug
Andere content