Biobanding heeft positieve effecten op de prestaties en de talentidentificatie van jonge spelers
Biobanding heeft positieve effecten op de prestaties en de talentidentificatie van jonge spelers

Biobanding: moeten we spelers indelen op kracht en grootte in plaats van leeftijd?

Jonge spelers indelen op lichamelijke volwassenheid en niet zozeer op leeftijd. Dat heeft positieve effecten op de prestaties, talentidentificatie en letselvermindering in het voetbal, zo blijkt uit een Britse studie.

Biobanding. Deze Engelse term wint de laatste jaren aan populariteit bij sportwetenschappers en gerenomeerde coaches. Bij biobanding worden spelers ingedeeld op hun biologische leeftijd in plaats van hun chronologische leeftijd. 

Voorstanders stellen dat spelers die zich op late leeftijd ontwikkelen, door biobanding meer kans hebben om uit te blinken. Jonge spelers die zich al vroeg ontwikkelen, krijgen juist meer mogelijkheden om hun spel te verbeteren.

Eerder werd al aangetoond dat dit trainings- en selectiebeleid coaches kan helpen om verborgen talent onder laatkomers te herkennen en de kans op blessures vermindert. Nu blijkt dat ook de spelers zelf de voordelen van biobanding ondervinden.

Toernooi in Premier League

Onderzoekers van de University of Bath organiseerden een toernooi voor jonge spelers in de Premier League. Spelers tussen de 11 en 14 jaar, allemaal met een lichamelijke volwassenheid van 85 tot 90 procent, werden samen ingedeeld. In standaard toernooien zouden spelers van deze leeftijden niet tegenover elkaar komen te staan. 

Biobanding: fysiek uitdagender voor jongere kinderen

Na het toernooi beschreven de jongere kinderen die voorop lopen in hun biologische ontwikkeling, dat de bioband games fysiek uitdagender waren en daardoor een nuttige leerervaring. Uit de resultaten blijkt dat deze spelers gedwongen werden om hun spel aan te passen. Waar zij voorheen uitblonken in grootte, snelheid en kracht, moesten zij nu meer nadruk leggen op techniek, tactiek en teamwork.

Meer invloed en zelfvertrouwen voor laatkomers

Voor de spelers van 13 en 14 jaar, die iets later volwassen worden, was het biobanded toernooi niet zozeer een fysieke uitdaging. Zij identificeerden andere voordelen, waaronder meer kans om hun vaardigheden te tonen, invloed uit te oefenen en leidende rollen op zich te nemen. Zij meldden ook meer zelfvertrouwen en grip op de bal. Eerdere studies laten zien dat deze twee elementen een belangrijke voorwaarde zijn voor succes in de sport.

De onderzoekers benadrukken dat biobanding het beste werkt naast de standaard, chronologische leeftijdscompetities. De spelers zouden zijn gebaat bij variatie. 

De volledige studie naar biobanding in voetbal lees je hier.

Terug
Andere content