Foto: Robert Collins, Unsplash
Foto: Robert Collins, Unsplash

Forskning: Aktive børn og unge præsterer bedre i skolen og i tests

En ny rapport fra flere af landets universiteter samt Team Danmark viser, at børn i alderen 10-12 år tilknyttet en klub eller forening præsterer bedre i skolen, har større muskelmasse og en lavere hvilepuls end inaktive børn.

Oplever du som forælder også, at dit barn kommer udkørt og træt hjem fra en lang skoledag? Så er der måske hjælp at hente. En ny undersøgelse viser således, at aktive børn med tilknytning til enten en klub eller en forening har bedre forudsætninger for at holde koncentrationen ud på de sene eftermiddagstimer og klarer sig bedre i tests.


Undersøgelsen er foretaget af SDU Sport, en række af landets universiteter samt Team Danmark og anført af professor Peter Krustrup, der har beskæftiger sig med motion og idræt i flere årtier.


I studiet er 544 danske børn i alderen 10-12 år blevet opdelt i fire grupper; fodbold, anden holdsport, anden sport og ikke-aktive. Børnene har alle gennemgået en række test, heriblandt yo-yo-testen, en sprint over 20 meter, højdespring samt en række test af konditionstal, hjertekapacitet og hvilepuls.


Resultatet af dette viser, at børnene i fodbold- og anden holdsport-grupperne præsterer langt bedre end de øvrige to, og at disse børn via deres fritidsaktiviteter får stimuleret hjernen så meget grundet de mange nye sekvenser i spillet, så tilpas meget, at de er mere omstillingsparate og navigerer bedre i skolen, når de bliver præsenteret for ny information eller nye udfordringer.


Rapporten forklarer ydermere, at børn tilknyttet en klub eller forening i en tidlig alder har større chance for at forblive fysisk aktive op gennem voksenlivet, og dermed reducere risikoen for en lang række livstilssygdomme, end børn der er inaktive i alderen omkring puberteten.


Så en opfordring herfra: få dit barn meldt ind i den lokale fodboldklub eller andet - hvor de jo passende kan benytte Spond, når træninger, kampe eller fællesarrangementer skal arrangeres ;-)

Tilbage
Andet indhold