Relativ alderseffekt

Dette er et tema mange har skrevet om tidligere, og som er aktuelt i hver debatt rundt spillerutvikling og barne- og ungdomsidrett. Folk har ulike forutsetninger for prestasjon og utvikling, men barn og ungdom opplever dette sterkest. En studie på europeisk ungdomsfotball viser at spillere født i første kvartal dominerer internasjonale turneringer fra U15 til U18, disse spillerne blir ansett som mer talentfulle på grunn av fysiske fortrinn som kommer med å være eldre.

Av: - Spond
Sist oppdatert: 2019-12-18T13:04:17.0000000Z

Dette gir oss trenere (og andre engasjerte) rundt barne- og ungdomsidrett et dilemma. Det er en god sannsynlighet for at ditt lags beste spiller også er blant de eldste, dette betyr ikke at han/hun er den mest talentfulle. Vi må kunne skille mellom prestasjon/ferdighetsnivå og potensiale, vår beste spiller er ikke nødvendigvis den mest talentfulle. Samtidig er dette til syvende og sist ikke vårt ansvar å bry seg med, vi trenere skal legge til rette for at hver enkelt trives og får muligheter til å utvikle seg. Med en slik individualisert tilnærming vil vi påvirkes så lite som mulig av relativ alder.

 

Kronologisk alder

Når vi voksne deler inn lag og skoleklasser skjer det på bakgrunn av når de er født, alle født innenfor ett gitt år er i samme gruppe. Da tas ingen hensyn til at en seksåring er 72 måneder gammel, mens en annen er 83. Denne forskjellen på 11 måneder høres ikke så viktig ut, men tenk nå på hvor fort små barn utvikler seg. Ett øyeblikk lærer de seg å stå oppreist, det neste løper de rundt. Mye skjer på 11 måneder.

 

Personer født tidlig på året har større sannsynlighet for å bli rik, spille på aldersbestemte landslag og sliter sjeldnere med sin mentale helse. De er og flinkere til å skape relasjoner og blir bedømt som mer velfungerende enn sine relativt yngre venner.

 

Men det er heller ikke så enkelt som at alle født i samme måned er jevnmodne, for disse er og utviklet til sin egen tid og på sin egen måte. Hovedårsaken til at de oftere opplever større suksess senere i livet skyldes at de får være mest utviklet fysisk og kognitivt gjennom barndommen, mens de som er født i desember «alltid» sliter mer med både sport og skole.

 

Biologisk alder

Samtidig som vi vet at de kronologisk eldste i en gruppe sannsynligvis er mest utviklet stemmer ikke dette alltid. Den neste problemstillingen introduseres ved dette spørsmålet, svaret er nei: Lærer alle barn å gå, å snakke eller å lese ved samme alder?

 

Biologisk alder gjenspeiler modning. Hvor mange prosent fullvokst man er, fysisk og kognitivt. Dette er vanskelig å måle, og kanskje unødvendig for vi vet jo allerede at barn utvikler seg i ett ulikt og tidvis irrasjonelt tempo.

 

Før vi tar hensyn til dette kan det virke som en super ide å dele inn lag og grupper basert på kvartal eller halvår født for å minimere effekten av relativ alder. Dessverre er problemstillingen mer kompleks.

 

Den eneste gode fremgangsmåten som er tilgjengelig for alle trenere og lag, er å følge følgende prinsipper:

  • Legg til rette for aktivitet og spill på tvers av kull. La alle dine spillere få oppleve å være eldst og yngst i gruppa.
  • Se og hør hvert enkelte individ i gruppa, og legg til rette for at de skal trives og oppleve utvikling på sine vilkår. Ingen tjener på en sammenligning.
  • Lær om alle i gruppa, forbi hva de gjør på banen. Mindre modne barn/ungdom har oftere vanskeligere med å danne relasjon og å håndtere motgang, hjelp dem å finne bedre måter å gjøre dette på istedenfor å straffe adferden.

 

Videre lesning om noen av temaene kan finnes her:

Relativ alderseffekt og mental helse:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1054139X1500292X

 

Relativ alderseffekt i idrett:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273229700905161

 

Relativ alderseffekt i europeisk ungdomsfotball:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02640410400021310

Tilbake
ANNET INNHOLD