Øvelsen som utvikler barnas teknikk - og som skaper glede

«Show off circle» er en øvelse som lar barna kose seg og gjøre det de er god på, før de skal prøve å kopiere ferdigheter som lagspillerne mestrer.

Øvelsen passer godt som en morsom mellomdel av treningen, eller som en del av oppvarmingen for barn og unge, og krever kun at spillerne har en ball hver. Aktiviteten fremhever også likemannslære blant likestilte lagkamerater.

Se øvelsen illustrert og forklart under:

Øvelsen, som er en utvidelse av «ball mastery» utføres ved at alle spillerne blir bedt om å utføre selvvalgte finter mens de fører ballen innenfor et markert område. Spillerne velger enten en finte de kan godt, eller som de ønsker å lære seg. I mange tilfeller vil fintene være hentet fra noe som er blitt vist på TV eller YouTube. Med øvelsen ønsker man å tilrettelegge for slik læring, men ønsker også å stimulere læring fra hverandre.

Etter en liten tid med hver sin finte, skal dermed treneren stoppe øvelsen og be en av spillerne vise frem en finte de er komfortabel med. Etter dette skal alle de andre spillerne prøve å gjøre den samme øvelsen, samtidig som læringsbildet (den som viste øvelsen) skal hjelpe treneren med veiledning. Etter litt tid gjøres det samme igjen. På denne måten får spillerne gode erfaringer både som «lærer» og «elev» fra hverandre. Samtidig kan det oppleves som inspirerende å se en medspiller utføre en finte man ønsker å lære, da det gir en «nærere relasjon» enn noe man ser en profil gjøre på TV.

Gunstig for egentrenings-motivasjon

Som trener ønsker man å skryte av de vellykkede fintene som gjøres, uavengig av vanskelighetsgraden. Det er viktig at man tar individuelle hensyn i henhold til ferdighetsnivå, og fremhever at en god Cruyff-vending kan være like viktig å mestre som en god Neymar-finte. 

En bonus ved øvelsen er at den kan være med å stimulere spillernes ønske om å drive med egentrening. Spillerne får se en direkte konsekvens av å meste finter som man kan øve på utenom fotballtreningene. Dette er ikke alltid like lett å merke seg i kamper og under trening.

Har du forresten sett denne øvelsen?

Tilbake
ANNET INNHOLD