Kapteiner i trening og kamp (barn og ungdom)

Det prates en del om at man mangler ledere på banen, man savner spillere som tar tak når resten sliter og som organiserer laget sitt når det trengs. Spesielt på ungdomsnivå kan man høre flere trenere klage over dette. Dette kan delvis skyldes den ekstreme organiseringen av barneidrett, hvor barn lærer å gjøre som de blir fortalt fordi treneren har all kunnskap og alltid rett. Hva kan barnetreneren gjøre for å utvikle disse egenskapene?

Av: - Spond
Sist oppdatert: 2019-12-18T13:01:57.0000000Z

Hvordan

I hver spillaktivitet med to lag bør hvert lag organiseres slik at det er en viss forståelse for at alle på laget har en rolle når laget har ballen, og når laget ikke har ballen. Disse rollene kalles ofte forsvar, angrep eller kantspiller. Ofte blir disse enten glemt, eller så bruker treneren flere minutter på å dele disse inn mens lagene står og venter.

 

Istedenfor bør en spiller på hvert lag få ansvar for å gjøre sitt lag klart. For de yngste lagene (og de som er ferske til denne metoden) vil det stort sett innebære at en valgt spiller forteller de andre hvor de skal spille, og så spiller sin yndlingsposisjon selv. Da er det viktig at du som trener hjelper å forklare at kapteinens jobb er å sette laget, og sine medspillere, foran egne ønsker; og at alle uansett skal bytte på posisjoner. Dersom du spiller kamper som varer 5 minutter kan du og bytte kaptein før hver kamp, slik at alle får muligheten til å lede.

 

Kapteinens rolle

I tillegg til å sette opp laget forventes det noe ekstra fra kapteinen. Det kan være lurt å spørre spillergruppa, hvilke kapteiner de kjenner til og hva de er kjent for. Ved å sette et navn og ansikt på kapteinsrollen kan det bidra til å gjøre det mer forståelig hva ansvaret innebærer samtidig som man gjør det ekstra stas.

 

Kapteinen skal inspirere, rose og hjelpe lagkameratene. Dersom kapteinen er negativ og demotiverende sender det et sterkt signal å bytte kaptein underveis i spillet. Slike beskjeder kan være med å skape læring, og å endre adferd. Da kan det være lurt å sette av to minutter til å prate med spilleren som ble degradert, og fortelle at de skal få sjansen igjen neste uke, samtidig som du forklarer grunnen til at den ble fratatt kapteinsbindet.

 

Når spillerne blir eldre og mer vant til dette kan man bruke kapteinsbindet som en belønning. Jeg pleier å gjøre et poeng av å gi det til spillere som 1) alltid prøver å gjøre sitt beste og 2) alltid er gode lagkamerater. Når spillerne gjør så godt de kan for å leve opp til disse verdiene forsterker det både læring av idretten og utvikling av lederegenskaper.

 

Treneradferd

Husk at man ikke kan fortelle noen at de må bli ledere, for da forblir man lederen. Dersom du som trener er den store tydelige lederen som alltid forteller hva som skal gjøres vil ingen av dine spillere stå frem og ta ansvar. Derfor må du trekke deg litt tilbake og åpne for at noen skal ta rollen som leder, sannsynligvis vil det da være smittsomt og du vil ende opp med et lag som alle bidrar positivt for å gjøre hverandre bedre.

 

Det kan lønne seg å ha en demokratisk og spørrende tilnærming til trenerrollen, slik at det hele tiden er åpent for at spillere skal bidra, heller enn å hele tiden kun gjøre det de får instruks om. Dette vil se mer kaotisk ut, men stort sett kommer læring i den formen...

 

Tips:

  • «En god kaptein spiller der andre ikke vil spille.»
  • «En god kaptein sørger for at alle får spille i posisjoner de vil.»
  • Læring ser sjeldent ryddig ut, la de prøve seg frem og utforske de sosiale rammene rundt lagsport.
Tilbake
ANNET INNHOLD