Det er ikke øvelsene som avgjør om en trening er god eller dårlig

Målet med trening for barn og ungdom er å skape en arena der barn motiveres og inspireres til å bli så gode utøvere som mulig ut fra hva de selv ønsker.

Samtidig som målet for trening er motivasjon og profresjon, må det bevegelse og aktivitet være i sentrum for en økt, og det er viktig at dette er hovedprioriteten. Dette kan være vanskelig å gjøre godt hver gang, det vet alle trenere. Etter noen økter føler man seg som kongen av trenere, andre føler man seg som en underverdsatt barnepasser, uansett hvilken alder eller målgruppe man jobber med.

For at treninga skal bli så god som mulig så ofte som mulig bør den planlegges. Uavhengig av nivå og alder. Ideelt sett bør det på en eller annen måte lages en skriftlig plan for økta. Den må inneholde:

 

Tema eller situasjon som skal fokuseres på.

Spillere ventet til trening.

Prinsipper og øvelser som passer punkt 1 og 2.


Tema

Velg ett godt tema til økta. Ikke noe vagt og upresist som «pasninger» eller «forsvarsspill», eller enda verre «avslutninger». Snu på det; fotball er ett tenke-spill, og en hierarkisk prioritering av fotballferdighet finner at det å hente informasjon fra omgivelsene er viktigst, deretter må man velge en hensiktsmessig løsning, så skal den utføres.
 

Om du trener «pasninger» plasserer du den tekniske dimensjonen (utførelsen) øverst. Slik er ikke spillet. For hver aksjon er spesifikk til konteksten, en pasning fra keeperen til midtstopperen, midtstopperen til backen eller fra back til spiss er veldig ulik. Og hver pasning mellom disse spillerne vil også være ulik. Derfor bør det øves i kampen, så ofte som mulig.

Istedenfor å velge blant de overordnede ferdighetene bør treneren velge en situasjon. I min klubb deler vi opp spillet i følgende situasjoner og trener på dem:

 

Når vår keeper har ballen.

Når motstanders keeper har ballen.

Når vi kan skape scoring.

Når motstander kan skape scoring.

Når vi mister ballen.

Når vi vinner ballen.

 

I disse øktene legges det stort fokus på de rundt ballfører, skaper de gode forutsetninger? Står de i posisjoner hvor de hjelper ballfører utføre et godt valg?


Hele laget er klar over våre prinsipper; hva vi ønsker at skal skje (gjerne i en prioritert rekkefølge). De rundt ballfører må skape forutsetninger for at vi skal kunne utføre flere av våre ønskede løsninger. Samtidig skal ballfører få frihet til å velge løsningen den selv mener er mest hensiktsmessig. Her har det liten verdi å instruere i forkant, men heller stille spørsmål ved valget i ettertid. Slik utvikles deres evne til å lete etter løsninger og oppdage ulike løsninger basert på retningslinjene skapt av trener og forutsetninger skapt av medspillere.
 
Dersom trener har mest fokus på ballfører blir det og vanskelig å coache den, for man har ikke god nok oversikt over hvilke muligheter som fantes. Dette krever at man oftere ser vekk fra ballen, noe man hyppig forteller spillerne sine. Men som i like stor grad gjelder treneren. Om du kun følger ballen og ballfører med blikket har du ingen grunnlag til å veilede ballførers valg, for du vet ikke hvilke alternativer som fantes.

  

Lag 

Når du planlegger økt er det essensielt at du vet hvem du planlegger for! Hvilke, og hvor mange spillere kommer på dagens trening? Hvordan kan du lage ett opplegg til akkurat denne sammensetningen av folk, hvem bør ikke være på lag sammen, hvem bør ikke spille mot hverandre?

 

Om du bruker Spond vet du dette, og kan ta alle disse ulike hensynene lenge før du står på feltet. Så slipper du å kaste bort barnas tid på at du skal tenke på dette for første gang mens de står og venter på å få spille. Om du ønsker å ta planleggingen til neste nivå kan du skrive ned hvilken adferd(sendring) du ønsker å se fra de ulike i hver øvelse, eller notere hvem du skal følge opp ekstra godt.


Prinsipper

Når du har valgt situasjon, og vet hvem som deltar på trening kan du bestemme hvilke prinsipper som skal forsøkes læres gjennom økta. Hvilken kollektiv og individuell adferd ønsker vi at spillerne skal utøve i spillet. Ett eksempel i situasjon «Når keeper har ballen» kan være: 1) gjøre banen stor (bredde og lengde) og 2) være i en posisjon hvor vi kan se ball/ballfører og motstanders mål.
 

Når du så skal lære bort disse to prinsippene gjennom en trening kan det være lurt å snakke om det, og gjerne vise på tavle/ark/video. I begynnelsen av økta kan det være hensiktsmessig å stoppe når de glemmer adferden og la de komme i posisjoner før keeper starter spillet. En fin tid å ta pause kan for eksempel være rett etter at et lag har lyktes, da kan man stille spørsmål rundt hva de har gjort for å lykkes og prøve å skape en større kollektiv forståelse for viktigheten av å utføre prinsippene.

Øvelser

Det er ikke uvanlig at trenere starter her, og tror treningen er planlagt så fort de finner en øvelse på Youtube. Først når man vet hva man skal trene på og hvem som skal trene bør man lage eller finne en øvelse som passer.

 

Øvelsene man bruker er ikke det som skiller de flinke trenerne fra resten, det er mye viktigere å vite hvor man skal i løpet av en økt. For eksempel «i dag skal vi hjelpe å skape større forståelse for hvordan vi kan hjelpe når vår keeper har ballen». Når utgangspunktet vårt er der vil det og bli enklere for spillerne å forholde seg til.

Tilbake
ANNET INNHOLD