Lagidrett er en viktig del av mange unges liv.
Lagidrett er en viktig del av mange unges liv.

Derfor bør barn drive med lagidrett

Lagidrett kan være en del av livets skole for mange barn. Sunne vaner, samt utvikling av fysiske, mentale og følelsesmessige egenskaper er noen av de positive effektene barn kan oppnå ved å drive med lagidrett.

Fysisk aktivitet

Fyisisk aktivitet er viktig for alle, men særlig for barn som vokser og utvikler seg dag for dag. Ved å drive med lagidrett reduserer man sjansen for barns overvekt, samtidig som de styrker immunforsvaret, muskler, bein og generell bevegelighet. Fysisk aktivitet er en sunn vane som er nyttig å lære seg tidlig i livet, og en god måte å lære det er ved å omgås venner på et lag.

Utvikle lagånd

Lagsport skiller seg fra individuell idrett på noen vesentlige områder, særlig det at man må samarbeide mot et mål for å oppnå et resultat. Dermed vil et barn som begynner med lagidrett lære å jobbe i en gruppe. På denne måten vil en ung utøver lære å omgås jevnaldrende som man enten liker eller misliker. På denne måten utvikles egenskaper som vennskap og empati. Dette gir også unge lagspillere muligheten til å danne seg tanker om hvordan forskjellige personligheter med forskjellig bakgrunn og kanskje kultur har et annerledes tankesett enn seg selv.

Lære å respektere andre

På et lag må man alltid forholde seg til trener, lagleder og medspillere. Dette gjør at det dannes mange forhåndsregler og skrevne og uskrevne regler. Dette kan være utfordrende for barn og unge som kan være vant til å dure frem på egenhånd. I et lag lærer man dermed å respektere andre. Ofte, særlig i litt eldre lag, er det også ofte et tydelig hierarki med en slags ansinitet, og da må nye og unge spillere forstå «spillet» og mekanismene som jobber i en gruppe. Dette lærer man dersom man forstår at man må ha respekt for andre. En annen ting som dannes er respekt for spillet. Hans er frispark og gult kort, det er ikke lov å banne og klage til dommeren og mange andre ting legger føringer for spillet som må respekteres for å kunne delta på lagidrett.

Lær å planlegge tiden

For å være med på idrett, må man sette av godt med tid. Idrett kommer for de aller fleste som et tillegg til skole og lekser, og skal man rekke å gå på trening så må matteleksene være gjort først. For å være med på alle treninger, må også ting som lek, tv-spill og andre ting prioriteres vekk for å være med på lagidretten. Barnet vil dermed raskt lære seg å tilpasse sin fritid og forstå betydningen av prioriteringene sine. Samtidig må man sørge for å rekke frem til trening i tide.

Konsentrasjonstrening

Når man driver med sport i tidlig alder så kan det fungere som en arena for å bli kvitt en stor mengde energi som kan bidra til konsentrasjonsvansker. Fysisk aktive barn er ofte mer effektive i energifordelingen og klarer å fokusere på flere ting, på grunn av at treningen.

Reduser stress

Sport er en fin måte å unngå frustrasjoner og gir ofte en god mulighet til å kunne slappe av etter trening og kamp. Samtidig har mange barn en positiv effekt av å være på et lag hvor medspillere og trenere ønsker en alt godt, hvilket kan før til trygghet, som er essensielt for barn og unge. Lagspill gir dermed både trygghet, samtidig som det blåser ut energi, og til sammen reduserer det stress for barnet. 

Forstå at man ikke alltid kan vinne

Livet er ikke alltid enkelt eller riktig. Ofte er det ikke rettferdig heller. Dette må man lære seg å takle på en myk måte, for å kunne akseptere veiene livet tar senere. En dårlig dommer, urettferdig trener eller egoistisk lagkamerat kan være fine «utfordringer» som lærer bort at man ikke alltid kan være fornøyd og at man ikke alltid kan vinne. Spillerne lærer dermed å håndtere frustrasjoner og skuffelser, og man lærer at nederlag inntreffer, men at man likevel ikke skal gi opp. 

PS: Artikkelen er oversatt fra vår franske journalist. 

Tilbake
ANNET INNHOLD